Zakázka: Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Havlíčkův Brod-Humpolec

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8967
Systémové číslo: P21V00000025
Evidenční číslo zadavatele: 63920301
Datum zahájení: 11.01.2021
Nabídku podat do: 01.02.2021 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Havlíčkův Brod-Humpolec
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Havlíčkův Brod-Humpolec“ je oprava technologie sdělovacího a zabezpečovacího zařízení uvedené železniční tratě provozované dle předpisu SŽDC D3 a po provedení opravy její provoz dle předpisu SŽDC D1.
V rámci realizace stavby bude provedena oprava zabezpečovacího zařízení, bude provedena oprava stávající kabelizace v délce 25 km a zároveň doplnění HDP trubek v celém úseku. V ŽST. Lípa, ŽST Herálec a ŽST Humpolec bude provedena oprava návěstidel. V uvedených dopravnách bude provedena oprava zabezpečení výhybek a doplnění elektromotorických přestavníků z důvodu zvýšení bezpečnosti železničního provozu, u nichž bude doplněno EOV. Bude provedena oprava detekčních prvků na zjištění přítomnosti železničního vozidla v uvedeném úseku trati. V rámci opravné práce bude provedena výměna komunikačního systému REMOTE 96. Bude provedena oprava kontrolních prvků přejezdových zabezpečovacích zařízení v uvedeném traťovém úseku a jejich uvedení do normového stavu. Zařízení bude ovládáno z panelu JOP z dopravní kanceláře ŽST. Havlíčkův Brod. Z důvodu špatné slyšitelnosti bude provedena oprava sdělovacího zařízení v celém úseku, stávající zařízení bude nahrazeno novými moderními prvky. Stavba je navržena za účelem zajištění bezpečného provozu drážní dopravy na této trati, stavba je součástí MD ČR schválené „Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky