Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Holešov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8934
Systémové číslo: P20V00002545
Evidenční číslo zadavatele: 61720371
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046140
Datum zahájení: 23.12.2020
Nabídku podat do: 11.03.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Holešov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“ jejímž cílem je zvýšení rychlostí, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a pří přístupu k vlakům, zvýšení bezpečnosti a odstranění nevyhovujícího stavu zařízení železniční dopravní cesty. Provedením souboru opravných prací na železničním spodku a svršku, a související železniční infrastruktuře včetně zabezpečovacího zařízení bude rovněž zajištěna třída zatížitelnosti C3 a dosaženo průjezdného profilu UIC GC. Nástupiště budou umožňovat bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a budou rekonstruována na výšku 550 mm nad temenem kolejnice. Jelikož se záměr nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov, bude zemní pláň v prostoru stanice zabezpečena proti průniku látek znečišťujících pitnou vodu a bude osazen odlučovač ropných látek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 354 706 766 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 341 224 875,- Kč (bez DPH).

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy