Zakázka: Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8913
Systémové číslo: P20V00002522
Evidenční číslo zadavatele: 61820458
Datum zahájení: 18.12.2020
Nabídku podat do: 19.01.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov“. Cílem díla je odstranění nevyhovujícího stavu mostního objektu, který je hodnocen stupněm 3 nevyhovující, silné korozní oslabení, omezení zatížitelnosti. V rámci projektové dokumentace stavby bude navržena výměna stávajících ocelových mostních konstrukcí. Dále se provede rekonstrukce spodní stavby včetně přechodových oblastí. Požadovaná přechodnost traťové třídy zatížení C3/80. Rekonstrukce železničního svršku, zřízení bezstykové koleje.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 979 520 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky