Veřejná zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8896
Systémové číslo: P20V00002505
Evidenční číslo zadavatele: 63520275
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046045
Datum zahájení: 22.12.2020
Nabídku podat do: 27.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění dílčích zakázek bude provádění údržby, oprav a odstraňování závad železničního svršku a železničního spodku u Správy tratí v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava a další práce s tím související.

Jedná se zejména o následující stavební práce:
- příprava výhybek na zimu,
- údržba výhybek v zimním období,
- ojedinělá a souvislá výměna kolejnic včetně dělení a vrtání,
- jednotlivá výměna pražců dřevěných příčných a výhybkových, pražců příčných betonových,
- ruční podbíjení pražců dřevěných a betonových (příčných a výhybkových)
- odstranění blátivých míst,
- doplnění štěrkového lože,
- údržba stezek včetně doplnění stezky kamenivem.
- výměna výhybkových součástí, kolejnic a dalších kovových součástí železničního svršku a to jak v kolejích, tak ve výhybkách,
- úprava GPK v kolejích a výhybkách,
- oprava BK a zhotovení jednotlivých svarů,
- sekaní travnatých porostů, likvidace křovin a dřevin, kacení stromů, údržba vzrostlé vegetace, hubení porostů herbicidy,
- odstraňovaní nánosů z příkopů,
- oprava nástupišť, přejezdů a přechodů,
- přeprava veškerého materiálů,
- čistění a mazaní výhybek,
- operativní odstraňování nepředvídaných závad v obvodech PS /TO/.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy