Veřejná zakázka: soubor staveb: Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova a Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8859
Systémové číslo: P20V00002468
Evidenční číslo zadavatele: 61720361
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-001507
Datum zahájení: 13.01.2021
Nabídku podat do: 10.03.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: soubor staveb: Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova a Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zhotovení dvou samostatných dokumentací pro dále uvedené stavby, a to Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebních povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně výkonů autorského dozoru projektanta při realizaci staveb s názvy: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“.

Součástí plnění díla každé stavby je rovněž zejména:
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 72 727 212 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy