Veřejná zakázka: Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald - ZL č. 1, 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00000059
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 882
Systémové číslo: P17V00000873
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 629701

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald - ZL č. 1, 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 1, 2.
Práce dle ZL č. 1:
SO 04 – 11 – 02 Liberec – Vesec u Liberce, železniční spodek
SO 06 – 11 – 02 Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou dolní nádraží, železniční spodek
SO 06 – 12 – 01 Zast. Vratislavice nad Nisou, nástupiště
SO 10 – 11 – 02 Jablonec nad Nisou dolní nádraží – Jablonec nad Nisou, železniční spodek
SO 20 – 12 – 01 zast. Smržovka dolní nádraží, nástupiště
Práce dle ZL č. 2:
SO 04 – 15 – 01 Sanace skalních svahů v km 1,786 – 3,540
SO 06 – 15 – 01 Sanace skalních svahů v km 3,917 – 10,693
SO 10 – 15 – 01 Sanace skalních svahů v km 10,978 – 11,877
SO 20 – 15 – 01 Sanace skalních svahů v km 23,345 – 24,615
Uzavřeno dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 262 048 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky