Veřejná zakázka: Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí - ZL č. 1 až 3

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00007731
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 856
Systémové číslo: P17V00000847
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366725

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí - ZL č. 1 až 3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na 10 stavebních objektech (SO) a třech provozních souborech (PS), k nimž dochází navýšením jejich rozsahu z důvodů před stavbou nepředvídatelných skutečností, zjištěných až v době realizace stavby.
U obou stavebních objektů (SO 03-70-01 a 03-78-07) se jedná o práce spojené s úpravou trakčního vedení vč. přeložek několika stožárů a přípojkou 22 kV z distribuce ČEZ. V rámci tří provozních souborů (PS 03-01-01, 03-10-01 a 03-10-02) se jedná o úpravu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. U zbývajících osmi SO, jsou dodatečné práce spojeny zejména s úpravou železničního svršku a spodku, dále pak s provizorními nástupišti, doplněním šachet kabelovodu, stavebními úpravami ve výpravní budově a souvisejícími činnostmi. Dodatečné práce na železničním svršku a spodku spočívají v řešení zvýšeného množství kontaminovaného štěrku ve staničních kolejích 3, 5, 7 a 9, jeho odvozu, navýšení odvozné vzdálenosti pro uložení štěrku ze železničního svršku (neobsahujícího nebezpečné látky), dále pak sanaci podloží u staničních kolejí č. 1, 5a, 9 dle zjištěných skutečností při odtěžení zemní pláně, úpravu odvodnění a zajištění skalního zářezu na budějovickém zhlaví, dle nového geologického průzkumu apod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 990 820 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky