Zakázka: Přestupní terminál Strakonice, dodávka a montáž nového krovu

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8483
Systémové číslo: P20V00002092
Evidenční číslo zadavatele: 61820381
Datum zahájení: 16.10.2020
Nabídku podat do: 27.10.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Přestupní terminál Strakonice, dodávka a montáž nového krovu
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem díla je náhrada stávajícího nevyhovujícího a staticky nevratně poškozeného původního krovu na budově žst. Strakonice s tím, že bude zachován typický historický vzhled krovu výpravní budovy. Nová střecha objektu bude opět sedlová, stejného tvaru a vzhledu.
Nosná konstrukce stávajícího krovu bude odstraněna, budou připraveny železobetonové věnce pod pozednicemi. Novou konstrukci krovu tvoří vaznicová soustava s mezilehlými ocelovými vaznicemi z válcovaných profilů 2x UPN 240, na které jsou ukládány krokve. Vaznice budou podporovány uvnitř dispozice pomocí ocelových sloupků. Krokve budou ukládány rovněž na pozednice v různých výškových úrovních podle tvaru střechy. Všechny dřevěné konstrukce jsou uvažovány ze dřeva třídy pevnosti C24. Dřevěné konstrukce je nutné opatřit nátěrem proti biotickým škůdcům a dřevokazným houbám. Všechny spoje budou svorníkové resp. s použitím typových plechů, navržených na síly v jednotlivých styčnících a také mohou být použity plechy s hřebíky.
V rámci provádění zakázky je nutná koordinace prací se stávajícím zhotovitele stavebních prací na objektu žst. a je nutno dbát zvýšené bezpečnosti prací jednak vzhledem k stávajícímu trakčnímu vedení u budovy a stávajícímu objektu DT ČSAD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy