Veřejná zakázka: Rekonstrukce žel.svršku km 3,730-8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná) - ZL č. 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00007665
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 848
Systémové číslo: P17V00000839
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 365156

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žel.svršku km 3,730-8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná) - ZL č. 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení dodatečných prací na 6 stavebních objektech a 2 provozních souborech, k nimž dochází navýšením jejich rozsahu z důvodů před stavbou nepředvídatelných skutečností, zjištěných až v době realizace stavby. U obou provozních souborů (PS 101 a 102) se jedná o práce spojené s úpravou zabezpečovacího zařízení a přeložkou kabelu DOZZ. U stavebních objektů souvisí dodatečné stavební práce zejména s objekty železničního svršku a spodku (SO 101 a 102), tj. výměnou nevhodné zeminy zemní pláně, zvýšením únosnosti zemní pláně úpravou stávající zeminy příměsí CaO, zpevněním příkopu drážního tělesa, zajištěním svahů drážního tělesa apod. V rámci stavebních objektů, týkajících se přejezdových konstrukcí (SO 201, 202, 203 a 204), se jedná o vyšší objem prací zapříčiněný skutečností, že z provozních důvodů se může bezstyková kolej zřídit až v roce 2015 a tím dojde k opakované montáži a demontáži přejezdové konstrukce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 645 278 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky