Zakázka: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8438
Systémové číslo: P20V00002048
Evidenční číslo zadavatele: 61820351
Datum zahájení: 13.10.2020
Nabídku podat do: 11.11.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na investiční výstavbu „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice“ v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 937 320 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy