Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na investiční výstavbu „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice - Strakonice“ v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Kateřina Jungová
e-mail: jungovak@spravazeleznic.cz
tel: +420 720071563
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.11.2020 09:00
Datum zahájení: 13.10.2020 12:50
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):