Veřejná zakázka: Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti na období 2012-2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000649
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 84
Systémové číslo: P17V00000075
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.05.2012
Nabídku podat do: 17.07.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti na období 2012-2013
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je pojištění zadavatele pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním celostátní dráhy a regionálních drah, v souvislosti s činnostmi vyplývajícími z předmětu podnikání a předmětu činnosti, uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku a v souvislosti s provozem neveřejné drážní dopravy podle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 080 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky