Veřejná zakázka: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8342
Systémové číslo: P20V00001958
Evidenční číslo zadavatele: 61820326
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034658
Datum zahájení: 05.10.2020
Nabídku podat do: 11.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.", v režimu BIM a tím splnění požadavků na zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI-PRM), vztahující se dle vyhlášky, č. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu dráhy zařazené do evropského železničního systému, a vyhl. č. 177/1995 Sb. Předmětem zakázky je také ve vazbě na již vytvořený informační model BIM, který byl zpracován v rámci stádia přípravy stavby, prověření relevantnosti metodik a podkladů, které jsou součástí SOD, dále pak nastavení parametrů a vytvoření základů typových dokumentací pro standardizaci použití režimu BIM a zřízení společného datového prostředí a prověření informačních toků v průběhu realizace stavby.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 344 644 671,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena je o cca 25 % vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jež byla zadavatelem stanovena před zahájením zadávacího řízení, a od které byla odečtena předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost je v zadávací dokumentaci vyhrazena podle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy