Zakázka: Oprava traťové koleje Mikulov – Novosedly_vypracování záměru projektu

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8250
Systémové číslo: P20V00001866
Evidenční číslo zadavatele: 24356/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI
Datum zahájení: 18.09.2020
Nabídku podat do: 29.09.2020 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava traťové koleje Mikulov – Novosedly_vypracování záměru projektu
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
2.2. Předmětem plnění je zpracování záměru projektové dokumentace podle směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu pro neinvestiční akci a v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 177/95 SB., ve znění změn a doplňků a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění.
Záměr projektu bude zpracován pro celkovou opravu mezistaničního úseku Mikulov na Moravě – Novosedly a pro opravu železničního svršku v ŽST Novosedly s nejnutnějšími zásahy do návazné infrastruktury. Bude zpracován zjednodušený projekt opravy obou zhlaví pro zjištění kolize nových os kolejí s jinými zařízeními železniční infrastruktury. Součástí je i zaměření stávajícího stavu kolejiště v ŽST Novosedly. Dále bude zpracován návrh pro provedení geotechnického průzkumu v celém mezistaničním úseku, který bude následně proveden v projektu stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy