Zakázka: Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8166
Systémové číslo: P20V00001783
Evidenční číslo zadavatele: 61820315
Datum zahájení: 09.09.2020
Nabídku podat do: 23.09.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Rokycany - Plzeň
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování „Studie na dodatečné doplnění technologií – Tunely Ejpovice“ (dále jen Studie) v souladu s požadavky uvedenými zadávací dokumentaci. Veškeré potřebné podklady, zejména průzkumy, pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí Zhotovitel a jejich pořízení je součástí nákladů zakázky
Hlavním cílem této Studie je v návaznosti a v koordinaci na provedenou stavbu Modernizace trati Rokycany – Plzeň je posouzení dodatečných požadavků na doplnění technologií.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky