Contract: Oprava osvětlení v žst. Horka na Moravě, Řepčín, Olomouc - Město

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 8008
System number: P20V00001625
Contracting authority registration number: 63320201
Date of commence: 19.08.2020
Tender submit to: 03.09.2020 08:30

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava osvětlení v žst. Horka na Moravě, Řepčín, Olomouc - Město
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Oprava osvětlení v žst. Horka, Řepčín spočívá ve výměně stávajícího osvětlení za nové dle zpracované projektové dokumentace. V žst. Horka a Olomouc město bude zřízeno nové odběrné místo ČEZ pro napájení osvětlení stanice. Součástí budou nové rozvaděče RO, RE, ZS a KS pro napájení včetně nových kabelových rozvodů a uzemnění. Osvětlení bude nově v provedení LED. Po realizaci opravy budou provedeny demontáže stávajícího osvětlení, rozvaděčů a zařízení, které bude odpojeno a nahrazeno.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Olomouc
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance