Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava osvětlení v žst. Horka na Moravě, Řepčín, Olomouc - Město
Odesílatel Vlastimil Duda
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2020 10:56:41
Předmět Výzva

Výzva k předložení cenové nabídky


Přílohy
- Výzvy k podání nabídek.pdf (13.96 MB)