Zakázka: Směrodatné rychlostní profily na vybraných tratích

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7920
Systémové číslo: P20V00001537
Evidenční číslo zadavatele: 67220109, 67220110, 67220111, 67220112, 67220113
Datum zahájení: 07.08.2020
Nabídku podat do: 19.08.2020 09:45

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Směrodatné rychlostní profily na vybraných tratích
 • Druh zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování směrodatného rychlostního profilu pro zvýšení rychlosti při využití stávajícího tělesa dráhy formou úpravy GPK a zavedením rychlostního profilu dle přílohy č. 1 – 5 Výzvy k podání nabídky a dále prověřit možné způsoby odstranění rychlostních propadů narušujících plynulost rychlostního profilu. Nedílnou součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž stanovení jízdních dob pro nově navržený rychlostní profil a vyčíslení dosažené časové úspory plynoucí z navrženého zvýšení rychlosti ve srovnání s výchozím stavem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Části zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy