Zakázka: Zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) – Plzeň (mimo)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7382
Systémové číslo: P20V00001000
Evidenční číslo zadavatele: 61820211
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 10.06.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) – Plzeň (mimo)
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu stavby „Zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) - Plzeň (mimo)".
ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu", v platném znění, včetně příloh. Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 616 774 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky