Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7161
Systémové číslo: P20V00000779
Evidenční číslo zadavatele: 61820178
Datum zahájení: 29.04.2020
Nabídku podat do: 18.05.2020 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina“ v souladu se zadávací dokumentací.
Účelem díla je zajištění technických a legislativních podkladů k umožnění realizace této stavby. Cílem stavby je realizace osobního nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. Stavba bude připravena v souladu se zájmy Objednatele i města Bílina a jeho územním plánem.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 097 340 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky