Zakázka: Hradec Králové ON – oprava (střešního pláště, ZTI, výplně otvorů)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 6902
Systémové číslo: P20V00000521
Evidenční číslo zadavatele: 64020113
Datum zahájení: 23.03.2020
Nabídku podat do: 06.05.2020 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Hradec Králové ON – oprava (střešního pláště, ZTI, výplně otvorů)
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Hradec Králové ON – oprava (střešního pláště, ZTI, výplně otvorů)“. Náplní prací je oprava části plochých střešních konstrukcí a povlaků, oprava vnitřních páteřních rozvodů zdravotechnické instalace (vodoinstalace a kanalizace) a výměna výplní otvorů.
Opravy budou prováděny v objektu, který je prohlášen za nemovitou kulturní památku, která je evidována v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 16153/6-4536.
Stavební práce budou prováděny za plného provozu objektu.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy