Veřejná zakázka: Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín – ZL 1, 9, 10 a 11

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002847
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 690
Systémové číslo: P17V00000681
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 513937
Počátek běhu lhůt: 15.05.2015
Nabídku podat do: 21.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín – ZL 1, 9, 10 a 11
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětná stavba zahrnuje práce měnící a doplňující původní rozsah stavby „Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín“ a to v míře řešeném následujícími změnovými listy této stavby:
Změnový list č. 1
Předmětem zakázky je zabezpečení vlakových a posunových cest na obnovené části kolejiště liché kolejové skupiny osobního nádraží. S ohledem na novou konfiguraci kolejiště již nelze toto zařízení připojit do stávající RZZ vybudované v 60. letech minulého století. V kontejneru MPZZ bude umístěno ovládání přestavníků, ústředna počítačů náprav, zadávací počítače a ESA 44. Dále musí být provedeny úvazky na stávající autobloky Český Těšín – Louky nad Olší a Český Těšín – Albrechtice. Dále zde musí být provedena vazba na provizorní MPZZ na třineckém zhlaví.

Změnový list č. 9
Další částí veřejné zakázky je změna materiálu a vzhledu oken měněných v rámci individuálních protihlukových opatření v památkové zóně dle požadavku příslušného orgánu památkové péče.

Změnový list č. 10
Realizace změn se týká SO 24-17-01, Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční svršek, SO 24-16-01, Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční spodek, SO 24-16-02, Žst. Český Těšín, nástupiště, SO 24-19-04, Železniční most v km 319,193 (podchod v žst. Český Těšín), SO 24-19-05, Železniční most v km 319,534 (podchod v žst. Český Těšín), SO 24-19-06, Železniční most v km 319,658, SO 24-19-07, Železniční most v km 319,841, SO 24-19-08, Železniční propustek v km 320,103 – zrušení, SO 25-19-03, Návěstní lávka v km 322,065, SO 25-19-04, Návěstní lávka v km 232,502 a SO 24-27-05, Žst. Český Těšín, odvodnění železničního spodku a zastřešení nástupišť. Jedná se o navýšení odvozových vzdáleností odpadů (výkopových zemin) z těchto SO z důvodu uzavření skládky projektovou dokumentací uvažované pro uložení těchto odpadů.

Změnový list č. 11
Realizace změn se týká SO 24-17-01, Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční svršek, SO 24-16-01, Žst. Český Těšín, osobní nádraží, železniční spodek, SO 24-19-05, Železniční most v km 319,534 (podchod v žst. Český Těšín) a SO 24-19-06, Železniční most v km 319,658. Jedná se o změnu uložení odpadní zeminy na skládku dané změnou zatřídění druhu odpadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 59 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky