Public contract: Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň

Information on public contract

previous contracting authority profile Procurement procedure was commenced on other profile:
Previous public contract system number: P15V00002720
Previous VVZ profile identification: 60053451

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 687
System number: P17V00000678
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 514031
Date of start: 18.05.2015
Tender submit to: 23.07.2015 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Cílem stavby je modernizace traťového úseku, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě, zvýšení kapacity a celkové zvýšení kvality železniční dopravní cesty. Na základě schválené Studie proveditelnosti žel. uzlu Ústí n. O. včetně navazujícího úseku Ústí n. O. – Choceň (mimo) bude zrealizována stavba dle varianty Střed 2 s její alternativou na zřízení výhybny Brandýs nad Orlicí.
Bude provedeno zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h, modernizovaný úsek bude vybaven novým traťovým a staničním zabezpečovacím zařízením dálkově ovládaným z CDP Praha a vybaven bude novým sdělovacím zařízením.

Předmětem veřejné zakázky je:
1. Zpracování podkladů ke změně Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR ) Pardubického kraje pro nové vedení trasy železniční tratě Praha – Česká Třebová v úseku mezi žst. Choceň a žst. Ústí nad Orlicí. Součástí zakázky je projednání na Krajském úřadu Pardubického kraje a u ostatních dotčených orgánů. Schválené změny ZÚR budou zapracovány do podkladů ke změnám územně plánovací dokumentace dotčených měst a obcí. Nově vedená trasa se bude opírat o schválenou Studii proveditelnosti železničního uzlu Ústí nad Orlicí včetně navazujícího úseku Ústí nad Orlicí – Choceň (mimo) - dále jen SP. Součástí bude též zpracování dopravní technologie s doložením průkazu potřebnosti dopravny Brandýs n.O. a jejího rozsahu.
2. Zpracování Přípravné dokumentace (dále jen PD) v celém rozsahu ve všech jejich částech. Pro tento účel zajistí zhotovitel veškeré potřebné průzkumy (např. geologický, geotechnický, korozní, stavebně technický průzkum, hydrologický, trakční, průzkum stávajících sítí technické infrastruktury, dendrologický, pedologický, měření hluku a vibrací, průzkum kontaminace štěrku).
3. Zpracování Záměru projektu (dále jen ZP) dle směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ v platném znění, včetně příloh (dále Směrnice MD č V-2/2012). Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti.
4.Zapracování podmínek vyplývajících ze schvalovací doložky ZP do PD.
5. Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: published on profile - open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 30 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Olomoucký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
viz dokumentace

Subject items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance