Public contract: Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb

Information on public contract

previous contracting authority profile Procurement procedure was commenced on other profile:
Previous public contract system number: P15V00002715
Previous VVZ profile identification: 60053451

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 686
System number: P17V00000677
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 513581
Date of start: 11.05.2015
Tender submit to: 16.07.2015 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je projekt a realizace stavby "Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb". Stavba řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího železničního přejezdu v km 193,244 na trati Chomutov - Cheb. V rámci stavby dojde k výměně 2 ks stávajících výstražníků s poloviční závorou za 2 ks nových výstražníků s poloviční závorou A,B, dále k výstavbě 1 ks nového výstražníku jednoduchého bez závory D a 1 ks nového výstražníku se dvěma světelnými skříněmi bez závor C1, C2 a jednoho reléového domku v blízkosti přejezdu. Pro napájení nového RD bude upravena stávající elektrická přípojka. Pro elektrickou přípojku bude vybudován nový elektroměrový pilíř, kam bude přemístěn stávající elektroměr.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: published on profile - open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 11 121 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Karlovarský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
viz dokumentace

Subject items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance