Veřejná zakázka: Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002715
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 686
Systémové číslo: P17V00000677
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 513581
Počátek běhu lhůt: 11.05.2015
Nabídku podat do: 16.07.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je projekt a realizace stavby "Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb". Stavba řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího železničního přejezdu v km 193,244 na trati Chomutov - Cheb. V rámci stavby dojde k výměně 2 ks stávajících výstražníků s poloviční závorou za 2 ks nových výstražníků s poloviční závorou A,B, dále k výstavbě 1 ks nového výstražníku jednoduchého bez závory D a 1 ks nového výstražníku se dvěma světelnými skříněmi bez závor C1, C2 a jednoho reléového domku v blízkosti přejezdu. Pro napájení nového RD bude upravena stávající elektrická přípojka. Pro elektrickou přípojku bude vybudován nový elektroměrový pilíř, kam bude přemístěn stávající elektroměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 121 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky