Veřejná zakázka: Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002558
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 684
Systémové číslo: P17V00000675
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 513075
Počátek běhu lhůt: 04.05.2015
Nabídku podat do: 08.07.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce koleje v km 10,768 – 12,300 trati Turnov – Hradec Králové".
Účelem stavby je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy. Tato stavba má za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku, umožňoval bezpečné užívání rekonstruovaných zařízení a byla zajištěna bezpečnost dopravy.
Na základě negativních výsledků geotechnického průzkumu zde v rekonstruovaném úseku vzniká nutnost řešit zvýšení únosnosti pláně železničního spodku a též i zvýšení její odolnosti proti účinkům mrazu. Vzniká zde v rámci železničního spodku potřeba rekonstrukce odvodnění v celém úseku. Stávající odvodnění je ve špatném technickém stavu a v některých místech chybí úplně. Bude zde provedena i přestavba propustku. Dále zde vzniká potřeba vymístění inženýrských sítí z propustku km 10,796, kde se nacházejí stávající sítě ČD Telematika, O2, ČEZ, SŽDC OŘ HK-SSZT. Propustek díky těmto sítím nelze řádně udržovat a dochází zde k jeho zanášení.
Obsahem stavby je především řešení rekonstrukce železničního svršku, spodku, přejezdů a odvodnění. Bude provedena ochrana či přeložka kabelových tras. Neřeší se zde rekonstrukce zastávky Libuň zastávka. Stávající nástupiště bude demontováno a po provedení prací na železničním spodku bude opětovně namontováno v původní poloze. Toto je z důvodu, že celé nástupiště je majetkem obce Libuň.
Účelem stavby je dosažení normového stavu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 69 284 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky