Veřejná zakázka: Trať 503B Ústí n.L.-Střekov - Děčín východ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002445
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 678
Systémové číslo: P17V00000669
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 512877
Počátek běhu lhůt: 29.04.2015
Nabídku podat do: 03.07.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trať 503B Ústí n.L.-Střekov - Děčín východ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby “Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ“. Stavba řeší regeneraci železničního svršku a spodku v traťových úsecích Ústí n. L. Střekov – Velké Březno a Velké Březno - Boletice. Stavba zahrnuje výměnu železničního svršku materiálem novým v celkové délce 14 920 m, včetně úpravy BK v regenerovaných úsecích. Na základě provedeného geotechnického průzkumu je navržena v určitých úsecích sanace železničního spodku. V rámci stavby bude vybudováno i odvodnění sanovaných úseků trati. V traťovém úseku Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno dojde také k úpravě nosné konstrukce 2 stávajících železničních mostů s kolejnicemi uloženými na mostnicích. Dále dojde v tomto úseku tratě k regeneraci 3 ks stávajících železničních mostů s nevyhovujícím VSMP. V rámci regenerace těchto mostů dojde k úpravě říms, zábradlí, izolace, odvodnění a náběhů. V traťovém úseku Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ se nachází 32 úrovňových železničních přejezdů vybavených světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. V rámci stavby dojde ke stavební úpravě 7 železničních přejezdů. V prostoru stavby dojde také k posunutí stávajících zastávek Těchlovice a Svádov. Obě zastávky budou opatřeny vnějšími nástupišti typu SUDOP, s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK o délce 60 m. Na nástupištích budou zřízeny prefabrikované, betonové, nástupištní přístřešky pro cestující. Přístup na nástupiště bude bezbariérový. Nástupiště budou opatřena novým osvětlením. V prostoru nových nástupišť dojde k vybudování nových trakčních stožárů. V úsecích, kde dojde k úpravě GPK, je počítáno s úpravou lan trakčního vedení. V úseku UL Střekov – Velké Březno dojde, i s ohledem na výměnu kolejového roštu, k výměně starých typů průrazek a ukolejňovacích drátů za nové, čímž dojde k zabránění koroze vlivem úniku bludných proudů a k zajištění spolehlivé funkce ZZ. Předmětem stavby budou úpravy inženýrských sítí dotčených stavbou. V úseku mezi Ústí n. L. Střekov – Velké Březno – Boletice nad Labem dojde k úpravě TZZ. Traťové zabezpečovací zařízení bude vybaveno novým TZZ s obousměrným automatickým hradlem, s oddílovým návěstidlem automatického hradla. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 347 192 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky