Veřejná zakázka: Revitalizace trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002364
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 673
Systémové číslo: P17V00000664
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 512340
Počátek běhu lhůt: 24.04.2015
Nabídku podat do: 08.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je realizace stavby včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Provedením revitalizace trati podle současných potřeb správce železniční dopravní cesty dojde ke zlepšení jízdního komfortu, zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu, rekonstrukci zab. a sděl. zařízení, silnoproudých rozvodů, osvětlení a přístřešku pro cestující.

Předmětem veřejné zakázky je realizace liniové dopravní stavby Revitalizace trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. Cílem je revitalizace trati podle současných potřeb správce železniční dopravní cesty.
V rámci revitalizace bude provedena rekonstrukce železničního přejezdu, zab. a sděl. zařízení, silnoproudých rozvodů, osvětlení a přístřešek pro cestující.
Začátek stavby je situován do km 5,238 ( začátek úprav zabezpečovacího zařízení a traťových kabelů) a konec stavby v km 13,229 ( konec úprav žel. svršku)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 810 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky