Veřejná zakázka: Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov – Svoboda nad Úpou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002044
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 664
Systémové číslo: P17V00000655
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511561
Počátek běhu lhůt: 13.04.2015
Nabídku podat do: 22.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov – Svoboda nad Úpou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem zakázky je realizace PZS v km 7,587 trati Trutnov – Svoboda nad Úpou. Jejím provedením se má odstranit nevyhovující přejezdové zabezpečovací zařízení a nahradit je zabezpečovacím zařízením schváleného typu. Ve stavbě dojde k rozšíření přejezdové komunikace a jejímu novému zaústění do souběžné silnice I. třídy I/14. Nově bude zřízen železniční přechod pro pěší navazující na stávající přechod pro chodce na souběžné komunikaci.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační dokumentace, realizace uvedené stavby, zajištění potřebných podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu a zpracování dokumentace skutečného provedení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 141 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy