Veřejná zakázka: Výstavba PZS v km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00002003
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 662
Systémové číslo: P17V00000653
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511183
Počátek běhu lhůt: 10.04.2015
Nabídku podat do: 17.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba PZS v km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolinec - Nemilkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je vybavení železničního přejezdu v km 35,130 novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – jde o křížení dráhy se silnicí III. třídy č. 1717 a zrušení přejezdu v km 34,796. Oba přejezdy jsou v současné době zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým PZM 1 obsluhovanými ze stanoviště n. z. Malonice. Dále řeší výstavbu nového TZZ 3. kategorie typu AHP 03 v úseku Kolinec – Nemilkov. Informace o činnosti PZS bude předávána na pracoviště výpravčího v dopravní kanceláři ŽST Kolinec.
Účelem zakázky je zpracování projektu stavby, jeho schválení, včetně závěrových tabulek, zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení nebo oznámení ve zkráceném řízení a následná realizace stavby.
Bližší specifikace účelu veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 572 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy