Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6377
Systémové číslo: P19V00002938
Evidenční číslo zadavatele: 61819297
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-046103
Datum zahájení: 02.01.2020
Nabídku podat do: 03.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Hlavním cílem a náplní této veřejné zakázky je navrhnout proveditelné řešení pro zlepšení obslužnosti hl. m. Prahy prostřednictvím železničního uzlu Praha. Předmětem plnění je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“ a veškerých souvisejících podkladů v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě o dílo.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách, které tvoří Díl 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 52 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky