Zakázka: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa - SO 90-00-01.1 – kácení

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6370
Systémové číslo: P19V00002931
Evidenční číslo zadavatele: 61719223
Datum zahájení: 20.12.2019
Nabídku podat do: 09.01.2020 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa - SO 90-00-01.1 – kácení
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem VZ je odstranění křovin a kácení stromů pro přípravu pozemků pro následné stavební práce v rámci stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa“. Práce budou prováděny v rozsahu zadávací dokumentace, která vychází z „SO 90-00-01.1 Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení“ (součástí zakázky není odstranění kořenů, jejich následný odvoz a náhradní výsadba). Zhotovitel provede odstranění pouze veškerých nadzemních částí stromů a keřů.
Zhotovitel je zavázán dodržovat nařízení EU č.995/ 2010 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Součástí plnění zakázky je dodání řádně vyplněného tiskopisu „Evidence vytěženého dřeva“ zvlášť pro pozemek (pozemky) každého z majitelů dotčených parcel.
Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění likvidace veškerého odpadu. Totéž se týká všeobecně vlastní vytěžené dřevní hmoty s výjimkou případů, kdy vlastník pozemku požaduje ponechat vytěženou dřevní hmotou dle svých pokynů. Zhotovitel je povinen splnit případné podmínky souhlasů vlastníků pozemků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 433 084 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky