Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na „Dodávku koncových zařízení“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000486
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 613
Systémové číslo: P17V00000604
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 401627
Počátek běhu lhůt: 29.01.2015
Nabídku podat do: 07.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na „Dodávku koncových zařízení“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku koncových zařízení tzn. kancelářských počítačů, notebooků, technologických počítačů a monitorů včetně příslušenství, dále potom servisních služeb dle požadované specifikace pro potřeby zadavatele a to na základě rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy