Veřejná zakázka: Rekonstrukce kol. 134 a 136 v žst. Český Těšín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000453
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 611
Systémové číslo: P17V00000602
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 506633
Počátek běhu lhůt: 27.01.2015
Nabídku podat do: 08.04.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kol. 134 a 136 v žst. Český Těšín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V současné době je stav předmětných kolejí zcela technicky nevyhovující a zároveň je nutná redukce kolejiště frýdeckého přednádraží v návaznosti na nové zabezpečovací zařízení v žst. Český Těšín. Stavba těsně souvisí se stavbami „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, vč. TZZ směr Hnojník“ a „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2.část – žst. Český Těšín“.
V rámci stavby bude na frýdeckém přednádraží sever provedena rekonstrukce kol. č. 134 a 136 (nově budou označeny č. 234 a 236) a redukce kolejí. Budou bez náhrady zrušeny kol. č. 138, 142, 144 a 146 a dále výhybky č. 140, 141, 143, 139 a 144. V rámci 1. stavebního postupu stavby „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín“ budou sneseny výhybky č. 142, 145, 147 a 148 a nahrazeny kolejovými poli. Stávající kolej č. 140 bude zřízena jako kusá kol. č. 238 a bude novou výhybkou napojena na kol. č. 236. V konečném stavu zde tedy zůstanou dopravní kol. č. 234 a 236 a 2 kusé manipulační kol.č.132 a 238. Pro rekonstrukci kol. č. 234 bude po regeneraci použit materiál ze snesených kolejí tv. 49E1 na bet. pražcích a pro kol.č.236 bude použit nový materiál 49E1 na bet. pražcích. Osová vzdálenost bude 4,75m a osová vzdálenost mezi kol. č. 236 a kusou kolejí č. 238 bude 9,2 m.
Rekonstrukce žel. spodku bude provedena na základě geotechnických průzkumů a dle předpisu S4. V rámci žel. spodku je navržen trativodní systém pro odvodnění kol. č. 236 a 234. V km 137,133 bude zrušen stávající nefunkční propustek. V rámci stavby bude snesena i návěstní lávka v km 137,648.
Z důvodu redukce kolejiště bude provedena i úpravě osvětlení frýdeckého přednádraží sever. Stávající osvětlovací stožáry budou demontovány a bude osazeno 20 ks nových 12m stožárů. Napojeny budou na stávající rozvaděč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 264 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky