Veřejná zakázka: Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000031
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 600
Systémové číslo: P17V00000591
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505187
Počátek běhu lhůt: 05.01.2015
Nabídku podat do: 12.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec - Černousy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba „Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati Liberec - Černousy" řeší stavební úpravy stávající železniční tratě, navržené řešení důsledně sleduje její dnešní polohu. Z toho vyplývá, že stavbou jsou dotčeny pozemky, na kterých se již nachází dnešní železniční trať. Tyto pozemky jsou v majetku SŽDC a ČD a. s.
Železniční trať z Liberce přes Frýdlant a Višňovou do Černous se nachází v severozápadní části kraje přiléhající k CHKO Jizerské hory. Prochází údolím, ve kterém meandruje řeka Smědá. Trať je vedena převážně po březích řeky.
Nejbližší stanicí na řešeném úseku železniční trati je žst. Minkovice, přibližně 6,0 km od žst. Frýdlant. Na řešeném úseku železniční tratě se nachází Rigelský tunel, 3 železniční mosty, 3 zdi, 10 propustků a dva zabezpečené železniční přejezdy.
Rigelský tunel leží na železniční trati SŽDC č.547A Liberec – Černousy st. hr. v mezistaničním úseku Frýdlant v Čechách – Višňová. Za dobu životnosti tunelu došlo působením povětrnostních vlivů (voda, mráz) a železničního provozu (kouřové plyny) k rozpadu pojiva zdiva a k vydrolení a vyplavení spár. Důsledkem toho je uvolňování jednotlivých kamenů a v některých částech ostění došlo i k rozsáhlejší plošné deformaci zdiva. Tyto důvody vedly k nutnosti řešení dané situace, tzn. nalézt s efektivním vynaložením finančních prostředků řešení rekonstrukce tunelu včetně potřebných úprav železničního svršku a spodku, mostů, propustků, zdí a železničních přejezdů v úseku km 187,804 – 191,357. Tyto úpravy umožní zvýšení traťové rychlosti, odstranění nevyhovujícího technického stavu Rigelského tunelu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 606 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky