Veřejná zakázka: Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí - odstranění mimolesní zeleně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008948
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 590
Systémové číslo: P17V00000581
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404724
Počátek běhu lhůt: 19.12.2014
Nabídku podat do: 19.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí - odstranění mimolesní zeleně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kácení porostu pro přípravu pozemku na následné stavební práce. Bude provedeno kácení a mýcení v traťových úsecích v km 101,200 – 86,036. Práce budou prováděny v rozsahu zadávací dokumentace. Zhotovitel provede odstranění pouze veškerých nadzemních částí stromů a keřů, likvidaci a odvoz veškeré vytěžené dřevní hmoty a dále vyčištění vytěženého prostoru. Jedná se pouze o kácení dřevin, nejedná se o zajištění náhradní výsadby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 812 070 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky