Veřejná zakázka: Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008947
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 589
Systémové číslo: P17V00000580
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404811
Počátek běhu lhůt: 22.12.2014
Nabídku podat do: 03.03.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace liniové dopravní stavby. Rekonstrukce vlastní kolejové dráhy, tedy železničního svršku a spodku, rekonstrukce nástupišť dotčených stanic a zastávek, modernizace železničního zabezpečovacího zařízení, zřízení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ), zabezpečení a rekonstrukce úrovňových železničních přejezdů, zajištění zatížitelnost mostů a propustků pro požadovanou přechodnost, zajištění prostorové průchodnosti. Nové dálkové kabely v úseku Opava východ – Krnov, rekonstrukce stanic Opava západ, Skrochovice, zvýšení propustné výkonnosti na výhledovou dopravu a nové traťové i staniční zabezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním z jednotného ovládacího stanoviště (JOB) v žst. Krnov. Dále dojde k modernizaci technologických vybavení a zařízení. Jedná se zejména o zařízení zabezpečovací, sdělovací a energetická. Kolejiště ve stanicích Skrochovice a Opava západ budou redukována.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 863 002 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky