Veřejná zakázka: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008886
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 581
Systémové číslo: P17V00000572
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404814
Počátek běhu lhůt: 22.12.2014
Nabídku podat do: 25.02.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektu stavby komplexní rekonstrukce železniční stanice v Kuřimi s novými ostrovními nástupišti, úpravou kolejiště (především hlavními a předjízdnými kolejemi), sanací železničního spodku a umělých staveb, vybudování nové kabelové infrastruktury, včetně nového staničního zabezpečovacího zařízení, rozvodů vn, nn, osvětlení a nové trakce. Stavba leží na trati TEN-T Brno-Havlíčkův Brod, km cca 17,964 až 19,454. V rámci stavby budou provedeny i ochrany a přeložka veřejných inženýrských sítí, nové PHS.
Oproti přípravné dokumentaci stavby je nutné vzít v úvahu zrušení vlečky společnosti Slévárna Kuřim, a.s. (rozhodnutí Drážního úřadu č.j.DUCR-41464/14/Sr ze dne 15.7.2014), které pomůže v prostorovém řešení při umístění PHS na tišnovském zhlaví stanice.
Předmětem zakázky je též provedení geologického, geotechnického a stavebně technického průzkumu dle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek, zajištění mapových podkladů a geodetického zaměření stavby.
Zhotovitel zajistí zpracování projektu stavby (dále jen PS) pro vydání stavebního povolení včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz příloha č. 9 SoD) a zajištění výkonu autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 9 SoD) v období realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky