Veřejná zakázka: Odstranění propadu rychlosti na trati Český Těšín - Frýdek-Místek, v úseku Frýdek-Místek(mimo)- Hnojník

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008461
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 563
Systémové číslo: P17V00000554
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadu rychlosti na trati Český Těšín - Frýdek-Místek, v úseku Frýdek-Místek(mimo)- Hnojník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zpracováni projektové dokumentace, která ve sloučené formě zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby v podrobnostech, které specifikují předmět veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zadání realizace stavby (vyhláška č.230/2013 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Projekt musí detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotné, materiálové, stavebně- technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále musí zohledňovat vliv stavby na životní prostřední a umožnit vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 963 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky