Veřejná zakázka: Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007125
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 522
Systémové číslo: P17V00000513
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 499190
Počátek běhu lhůt: 10.10.2014
Nabídku podat do: 16.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektu stavby, zajištění stavebního povolení a realizace jednotlivých přejezdů ve stavbě „Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov“. Charakter stavby – výstavba nového PZS. Základním cílem realizace stavby „Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov“ je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati č. 032 Jaroměř - Trutnov. Bezpečnost na uvedených přejezdech bude zvýšena náhradou stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných u 4 přejezdů a výstražných křížů u 5 přejezdů novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným. Současně budou provedeny stavební rekonstrukce nevyhovujících přejezdových konstrukcí, stavební úpravy souvisejících objektů a vybudována el. přípojka. Realizace stavby vytvoří předpoklad pro zvýšení traťové rychlosti v souběžné stavbě – Revitalizace trati.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 77 573 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy