Veřejná zakázka: Úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 2,278 (P 5499) a v km 2,361 (P 5500) v úseku Liberec - Vesec u Liberce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00006268
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 509
Systémové číslo: P17V00000500
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497087
Počátek běhu lhůt: 15.09.2014
Nabídku podat do: 16.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 2,278 (P 5499) a v km 2,361 (P 5500) v úseku Liberec - Vesec u Liberce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektu a realizace stavby „Úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 2,278 (P 5499) a v km 2,361 (P 5500) v úseku Liberec – Vesec”. Stavba řeší vybavení železničních přejezdů v km 2,278 a 2,361 novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným se závorami, kategorie PZS 3ZBI v souladu s platnou ČSN 342650 ed. 2. Stav železničního svršku na obou přejezdech je vyhovující, a proto nebude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce. V rámci stavby bude zřízena nová elektrická přípojka z distribuční sítě ČEZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 591 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy