Veřejná zakázka: Uzel Plzeň 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00005893
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 502
Systémové číslo: P17V00000493
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 496416
Počátek běhu lhůt: 04.09.2014
Nabídku podat do: 10.11.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Uzel Plzeň 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stavbu „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ lze charakterizovat jako liniovou stavbu v intravilánu města Plzeň. Jedná se o „nekoridorovou“ část uzlu. Stavba řeší jižní část osobního nádraží Plzeň, chebské zhlaví, mosty přes Mikulášskou ulici a trať na Cheb a Klatovy až k mostům přes Radbuzu. Stavba navazuje na 1. stavbu Uzlu Plzeň, která řeší severní část osobního nádraží, Pražské zhlaví a Lobezské koleje směrem na České Budějovice a je v současné době v realizaci a na stavbu „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“, která je již zrealizována. Traťové úseky 2. stavby: Plzeň – Křimice km 348,7 – 349,6; Plzeň – Česká Kubice km 109,7 – 110,2 (nový stav 103,7 – 104,2); Plzeň – Valcha km 96,8 – 97,4.
Realizací stavby bude plnohodnotně zajištěna interoperabilita na celém úseku III.TŽK na větvi Praha – Plzeň – Cheb. Předmětem plnění je: zpracování dokumentace na úrovni projektu stavby pro stavbu „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“; zpracování podkladů pro resortní schválení projektu stavby; zajištění autorského dozoru; návrh zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek (dále ZTP) do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby;žádost o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU - fondu OPD. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 55 289 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky