Veřejná zakázka: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003633
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 430
Systémové číslo: P17V00000421
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 490676
Počátek běhu lhůt: 24.06.2014
Nabídku podat do: 29.08.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Železniční trať byla uvedena do provozu v roce 1871, zdvoukolejněna byla v roce 1936. V roce 1966 byla trať elektrifikována. Posledním významným investičním počinem byla instalace nového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie typu automatický blok v polovině 70. let 20. století. Traťový úsek je součástí dráhy celostátní, náleží do sítě TEN-T. Trať je dvoukolejná, elektrifikovaná střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz, traťová třída zatížení je D4, stávající rychlost je 90 - 100 km/hod. V úseku leží zastávka Horky u Čáslavi. V úseku je 6 úrovňových přejezdů. V úseku je jeden železniční most a deset propustků. Železniční trať bude užívána v souladu se stávajícím stavem - pro železniční dopravu. Realizací stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav“ bude železniční trať uvedena do normového stavu, čímž se zvýší traťová rychlost a především spolehlivost železničního provozu v úseku. Optimalizovaný svršek a spodek spolu s optimalizací poloměrů oblouků umožní zvýšit převýšení a zvýšit traťovou rychlost na 100 - 130 km/hod pro běžné vlaky, a na 120 - 140 km/hod pro naklápěcí soupravy. Nástupiště nudou rekonstruována. Železniční přejezdy budou stavebně rekonstruovány a zabezpečeny novými zabezpečovacími zařízeními PZS 3ZBI s celými závorami. Most a propustky budou rekonstruovány. Předmětem veřejné zakázky pro stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav“ je: zpracování projektu stavby včetně notifikace a registru subsystémů; výkon autorského dozoru po dobu realizace; návrh zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby; žádost o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU - fondu OPD. Při zpracování projektu zhotovitel využije jako podklad zpracovanou přípravnou dokumentaci akce „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav“ - SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3 z 02/2014. Posuzovací protokol je součástí zadávacích podmínek. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky