Veřejná zakázka: Zřízení železniční zastávky Chýně jih

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003324
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 425
Systémové číslo: P17V00000416
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 489812
Počátek běhu lhůt: 12.06.2014
Nabídku podat do: 22.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zřízení železniční zastávky Chýně jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba „Zřízení železniční zastávky Chýně jih“.
Zastávka je umístěna vlevo trati č. 122 Praha Smíchov – Hostivice – Rudná u Prahy, v km 18,090-18,136 na okraji obce Chýně v těsné blízkosti křížení žel. trati se silnicí č. III 00520. Situování zastávky 11/28 je v těsné blízkosti uvažované budoucí zástavby v obci Chýně. Je zde navrženo nástupiště s použitím prefabrikátů typu H s protihlukovou tvárnicí s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK v délce 46m.
Pro ochranu před povětrnostními vlivy je na nástupišti navrženo umístění zastávkového přístřešku. Přístřešek na nástupišti je navržen betonový „antivandal“, tvaru „U“. Součástí stavby je i provedení orientačního systému. Dále bude provedeno Osvětlení zastávky a přípojka NN. Bude rovněž provedena úprava PZS 18,048 Chýně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 732 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky