Veřejná zakázka: Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4228
Systémové číslo: P19V00000839
Evidenční číslo zadavatele: 61719029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009392
Datum zahájení: 22.03.2019
Nabídku podat do: 23.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Dočasné napájení stejnosměrné trakce DC 3 kV trati H.K. – Choceň bude zajištěno dvěma transformátory 110/ 22 kV a dvěma kontejnerovými napájecími stanicemi 3 kV / 5,3 MVA do doby přechodu na konečný stav napájení celé lokality Hradec Králové – Choceň / Solnice na střídavé napájení TV systémem 25 kV, 50 Hz.
Střídavá část TNS Týniště n.O. bude prozatím napájet systémem AC 25 kV, 50 Hz pouze úsek Týniště n.O. – Častolovice – Solnice. Pro zajištění spolehlivosti napájení TV budou instalovány dva kusy jednofázových transformátorů 110/25 kV (jedná se o ostrovní provoz).
Stavba musí být uspořádána tak, aby po přechodu na střídavé napájení v celé lokalitě bylo možno doplnit technologii, která při požadovaných výkonech TNS splní připojovací podmínky distribuční soustavy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 392 235 744 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 377 559 573,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě plnění vybraného dodavatele zahrnuta.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky