Veřejná zakázka: Zřízení bezbariérových přístupů v žst. Kuřim

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003266
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 418
Systémové číslo: P17V00000409
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 489661
Počátek běhu lhůt: 12.06.2014
Nabídku podat do: 08.07.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zřízení bezbariérových přístupů v žst. Kuřim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší zajištění bezbariérového přístupu na druhé a třetí ostrovní nástupiště v žst. Kuřim dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a předpisů TSI. Pro zajištění bezbariérového přístupu budou v místech stávajících schodišťových ramen ve směru na Havlíčkův Brod zřízeny výtahy. Stávající schodištová ramena VE SMĚRU NA Brno budou zachována. Samoobslužné osobní výtahy budou umístěny do železobetonových výtahových šachet. Výstup z výtahů v horní poloze je navržen tak, aby umožnil pozdější rekonstrukci nástupištních hran. Stávající podchod pro pěší bude zachován. V projektu je navržena náhrada stávajícího osvětlení podchodu.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 734 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky