Veřejná zakázka: Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3887
Systémové číslo: P19V00000498
Evidenční číslo zadavatele: 61719023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-006580
Datum zahájení: 25.02.2019
Nabídku podat do: 16.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností. Veřejná zakázka na stavební práce je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.

Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení stavby „Změna trakční soustavy na AC 25 kV , 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“, jejímž cílem je změna systému napájení trakčního vedení v traťovém úseku Nedakonice – Říkovice ze stávajících 3 kV DC na 25 kV AC, 50 Hz.

Realizace stavby zajistí plynulé napájení se stabilizovaným napětím v TV, omezí výpadek napětí do vlakových souprav v místech styku napájených traťových úseků, umožní neomezenou rekuperaci, výrazně sníží ztráty v TNS a v TV. Řízeným stabilizovaným napětím v TV umožní vyšší využití dopravní cesty bez omezení elektrickým mezidobím. Symetrický odběr z distribuční soustavy, nezbytný podle připojovacích podmínek DS, zajistí efektivnější využití výkonu DS v každém odběrném místě podle potřeb nových vysoce výkonných hnacích vozidel.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 523 233 191 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky