Veřejná zakázka: Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001982
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 382
Systémové číslo: P17V00000373
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 486089
Počátek běhu lhůt: 18.04.2014
Nabídku podat do: 25.06.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky pro stavbu „Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava“ je zpracování projektu stavby (dále P), dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále DVZS) včetně zpracování návrhu zvláštních technických podmínek (dále ZTP) a žádost o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU - fondu OPD - souhrnně pouze Dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále projednání Dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných povolení pro realizaci stavby. Součástí předmětu díla je i spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. P bude svým obsahem sloužit i jako součást podkladů pro zadání výběru zhotovitele stavby (zpracování DVZS a ZTP), proto musí být zpracován v náležitých podrobnostech.
Předmětem stavby je rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Raspenava a
Frýdlant v Čechách a rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v traťových úsecích Mníšek u Liberce – Raspenava, Raspenava – Frýdlant v Čechách a Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem včetně zabezpečení přejezdů. Předmětem stavby je rovněž změna konfigurace kolejiště spojená s rekonstrukcí železničního svršku, spodku a nástupišť v železničních stanicích Frýdlant v Čechách a Raspenava. Důvodem těchto stavebních prací je, aby zabezpečovací zařízení bylo navrženo na definitivní stav kolejiště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 780 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky