Veřejná zakázka: Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3564
Systémové číslo: P19V00000180
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.02.2019
Žádost o účast podat do: 18.04.2019 12:00
Předběžnou nabídku podat do: 18.04.2019 22:00
Nabídku podat do: 02.10.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Soutěže o návrh je návrh architektonického řešení železniční stanice Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta/design manuálu“, který by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých zastávek, které budou na dotčené trati zřízeny.

Zadavatel upozorňuje, že tímto uveřejňuje soutěžní podmínky pro soutěž o návrh podle ustanovení § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, a s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, architektonickou soutěž o návrh s názvem „Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín“. Z důvodu nedostatku platformy E-ZAK pro vyhlášení „soutěže o návrh“ zvolil zadavatel pro vyhlášení modul „jednací řízení s uveřejněním“. Zadavatel doporučuje prostudovat přílohu č. 12 soutěžních podmínek této soutěže o návrh, která udává pokyny pro podání soutěžního návrhu.

Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako dvoufázová (v souladu s ustanovením § 112 a § 147 ZZVZ provede Zadavatel následně snížení počtu návrhů, tedy výběr návrhů, které jsou v druhé fázi Soutěže o návrh dopracovány dle požadavků zpřesněných Soutěžních podmínek) – blíže viz soutěžní podmínky Soutěže o návrh.

Soutěž o návrh bude probíhat jako anonymní (obě fáze soutěže o návrh). V průběhu Soutěže o návrh nesmí být žádné soutěžní návrhy zveřejněny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel upozorňuje, že elektronické dokumenty "Kontaktní adresa" a "Autor" budou přijímány do 2. 4. 2019 do 12:00 hod. a elektronický soubor "Portfolio" následně dne 2. 4. 2019 od 15:00 do 22:00 hod. - blíže viz Příloha č. 12 Soutěžních podmínek
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 300 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota Soutěže o návrh (včetně navazující veřejné zakázky) činí 5 300 000,- mil. Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky navazující na Soutěž o návrh činí 2.100.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota byla Zadavatelem stanovena v souladu s ustanovením § 16 ZVZZ a dle ustanovení § 16 odst. 4 ZZVZ do ní Zadavatel zahrnul i předpokládanou výši cen a odměn, které Zadavatel poskytne dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v Soutěži o návrh (viz bod 11. Soutěžních podmínek).

  Výše investičních nákladů stavby (tj. železniční stanice Veleslavín) činí 420 000 000 Kč.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Správa železnic v zastoupení AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky