Veřejná zakázka: Zajištění poskytování tiskových služeb včetně nájmu tiskových zařízení (Rámcová smlouva)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003499
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 225
Systémové číslo: P17V00000216
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 240650
Počátek běhu lhůt: 14.06.2013
Nabídku podat do: 19.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění poskytování tiskových služeb včetně nájmu tiskových zařízení (Rámcová smlouva)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Uzavření rámcové smlouvy, jejímž předmětem bude zajištění kompletního zabezpečení tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb pro zadavatele, a to na lokalitách zadavatele specifikovaných níže (tzn. v rámci níže uvedených pracovišť zadavatele na území České republiky), v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy